Vi tilbyder en gratis og uforpligtende vurdering af dødsbo, men også vurdering af enkelte effekter.

Vi vurderer altid efter aktuelle markedspriser fra auktionshuse og lignende.

Vi tilbyder også vurdering og registrering af indboet til brug for advokat og skifteret.

Vi har mere end 15 års erfaring i handel med antikviteter og design.

Kontakt os i dag på +45 20 73 64 63